top of page

Bjorn Houttekier 

architect / cinematograaf (°1976)

1999 afgestudeerd NARAFI Brussel (onderscheiding)

2005 afgestudeerd Sint - Lucas Brussel (onderscheiding)

             stages bij TEEMA architecten / Artgineering

             medewerker Lhoas&Lhoas architectes

2009 ontvanger EU-beurs 'Mas por Menor' Pamplona

2010 - 2014 architectuurkritiek Vai / Archined / Ar-Tur

2012 lid beoordelingscommissie architectuur en vormgeving Vlaamse Gemeenschap        

2013 - 2014 lesgever introductiecursus architectuur 'Steengoed'

2014 - 2016 lid Intergemeentelijke Kwaliteitskamer Ruimtelijke Ordening

2015 - 2021 docent architectuurontwerp KUL Sint-Lucas Gent/Brussel

Ulla Provoost

burgerlijk ingenieur architect (°1978)

2001 afgestudeerd  UGent (onderscheiding)

2000 erasmus programma Politecnico di Milano

2003 afgestudeerd  KU Leuven (onderscheiding)

             medewerker wedstrijd Emile-Braunplein bij Robbrecht en Daem Architecten

             stage bij architect Nicolas Blondeel

            medewerker bij architect Tom Van Mieghem

            adviseur duurzaam bouwen bij vzw BAS

            aangesteld minister van Bouwen met hennep en vlas bij vzw Ministerie van ideeën

vorige medewerkers

Siska Ram (Sint-Lucas Gent)

Arne Van de Velde (Sint-Lucas Gent)

bottom of page